Privacyverklaring


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 april 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Door her gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende de gezondheid/medicatie
 • Gegevens zorgverzekeraar
 • Naam van andere zorgverlener; bijvoorbeeld huisarts
 • Tijdstip van de afspraak
 • De nog te maken afspraak
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiŽnten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijn
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen, dit in samenwerking met onze ICT beheerder.

Verwijzing naar websites van derden
Om u van dienst te zijn hebben wij op ons website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegeven aan ons verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een email te sturen info@tandartswaalwijk.nl. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor ons deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van een eventuele wijziging op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Tandartsenpraktijk Tuyl
Mozartlaan 5
5144 XW Waalwijk
0416-332387
info@tandartswaalwijk.nl

Vacature


Momenteel zijn wij op zoek naar:

- Tandarts - algemeen practicus

- Afgestudeerd mondhygiënist

Klik hier voor meer informatie

Praktijkinformatie


Praktijktijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
 07.45 - 21.00 uur
07.45 - 21.00 uur
07.45 - 16.30 uur
07.45 - 16.30 uur
07.45 - 16.30 uur

Spoedlijn
Van 08.00 tot 16.30 uur: 06 - 579 714 09

Buiten openingstijden:
Mondzorgpoli Den Bosch
Eekbrouwersweg 4
Den Bosch
073-3037520
7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar

Contactgegevens
Tandheelkundig Centrum Tuyl
Mozartlaan 5
5144 XW Waalwijk

Telefoon: 0416 - 332 387
E-mail: info@tandartswaalwijk.nl

Afspraak maken


Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar: 0416 - 332 387,
tussen 08.00-12.30 en 13.30-16.30 uur

Kwaliteitsregister mondhygienisten  Rolstoelvriendelijk 
Privacyverklaring   Klachtenregeling